Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Điều chỉnh thị giác VR
- Mar 05, 2019 -

James Blaha, sinh ra với strabismus, mặt hàng này để cải thiện amblyopia của ông khi ông đã trải qua Oculus Rift mũ bảo hiểm. Ông lấy lại 80% của các tầm nhìn stereo qua hai năm thực hành thí nghiệm. Sau đó, ông thành lập Vididly xem và phát triển một phần mềm được gọi là tầm nhìn sống động để cung cấp cho VR tầm nhìn điều trị cho bệnh nhân strabismus hoặc amblyopia.

Điều chỉnh thị giác VR

Trong một số thử nghiệm nhỏ, 9 trong các thử nghiệm 15 này có các tầm nhìn được cải thiện với phần mềm tầm nhìn sống động. Phương pháp truyền thống điều trị amblyopia là để che mắt có tầm nhìn tốt hơn để tập thể dục amblyopia, nhưng liệu pháp này thường được hướng vào trẻ em dưới 7 tuổi và điều trị VR là hy vọng để trở thành một phương tiện mới điều trị amblyopia ở người lớn.


Related Products