Trang chủ > Tin tức > Nội dung
VR điều trị trẻ em với tự kỷ
- Feb 25, 2019 -

Trẻ em mắc chứng tự kỷ giao tiếp với thế giới một cách khác nhau hơn so với người bình thường. Để cho phép họ sống như bình thường như các trẻ em bình thường, đại học Haifa Israel đã phát triển một hệ thống VR, đã thiết kế các kịch bản khác nhau để dạy trẻ em mắc chứng tự kỷ để tìm hiểu ý nghĩa phổ biến. Ví dụ, băng qua đường, đi đến siêu thị để tặng, vv, như một kinh nghiệm có thể nâng cao lòng tự trọng của những người trẻ khuyết tật và cung cấp cho họ sự tự tin để tham gia vào cơ bản cuộc sống hàng ngày.


Related Products