Trang chủ > Tin tức > Nội dung
VR xe tiếp thị
- Dec 31, 2018 -

Kinh nghiệm thực tế xe

Bạn có thể dễ dàng xem trước ý định mẫu bằng cách di chuyển đầu VR 360°, xem các sản phẩm và thông tin chi tiết và bạn hoàn toàn có thể hiểu một chiếc xe hơi mà không đi đến các cửa hàng hoặc không có một chiếc xe thực sự.

Không chỉ bạn có thể kiểm tra các mô hình khác nhau thông qua VR, nhưng cũng không có những hạn chế của các địa điểm, bạn có thể trải nghiệm các tình huống lái xe khác nhau thông qua VR và trải nghiệm những kinh nghiệm lái xe trong nhiều cảnh.

Phù hợp với cá tính

Chọn và tùy chỉnh các tùy chọn trên chiếc xe trong môi trường 3D, và tùy chỉnh các phong cách, màu sắc, nội thất, bánh xe và phụ kiện khác được cá nhân hoá để tạo của riêng bạn xe duy nhất thông qua hệ thống.

Thời gian thực so sánh các mô hình cạnh tranh ở mức độ tương tự của một số xe để thực hiện "không khoảng cách" giải thích điều kiện xe, xem chi tiết bên trong của xe khác nhau, những lợi thế và bất lợi trong nháy mắt.

VR car marketing

Related Products