Trang chủ > Tin tức > Nội dung
9D VR phim lợi thế
- Aug 04, 2016 -

Cuối cùng cũng có một lợi thế là giá cả. Lạ bóng ảo 9DVR cho các cầu thủ làm cho hiệu ứng ánh sáng và bóng râm của một kinh nghiệm thực tế hơn, hiệu quả của nó là đến nay cao hơn giá. So với các thiết bị VR tương tự được tìm thấy, 9DVR giá gần người, là các trò chơi của sự lựa chọn cho những người đam mê. Chơi game thực tế ảo hiện nay là vẫn chưa trưởng thành, blue horizon chưa được khai thác thị trường. Lẻ bóng tưởng tượng nóng trên kinh nghiệm 9DVR trong hoạt động thương mại thị trường, lặp lại phổ biến rộng rãi với VR trên ChinaJoy, cũng đã phá vỡ VR buzz với thực tế nhưng mối quan tâm thời gian ngắn. Mong một xúc tiến mạnh mẽ của VR với các nhà sản xuất lớn của người tiêu dùng theo định hướng phổ biến bùng nổ VR công nghệ ở một mức độ ứng dụng thị trường năng lượng thực sự tuyệt vời

Related Products