Trò chơi hiện tại hỗ trợ thực tế ảo (VR) là gì?
- Jun 01, 2018 -

Công nghệ Microvision tuân thủ chiến lược "tập trung" trong lĩnh vực giáo dục VR, tập trung vào phát triển giáo dục VR, không chỉ ở cấp cao hơn của trường tiểu học


VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg


Trong lĩnh vực giáo dục cơ bản ở các trường trung học, nhưng cũng có trong giáo dục nghề nghiệp thực tế như xăng dầu, theo dõi, y học, máy móc, ô tô và hàng không vũ trụ
Trong lĩnh vực này, chúng tôi đã đạt được những thành tựu để ngăn chặn sự xao lãng từ các phần VR khác và cố gắng duy trì lợi thế hàng đầu hiện có của chúng tôi và thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục VR.
Nian, và cố gắng thúc đẩy việc chia sẻ cân bằng các nguồn lực giáo dục, đóng một vai trò quan trọng trong cải cách giáo dục.


Related Products