VR bên PC
- Jun 01, 2018 -

Điều này cần một máy tính, điển hình htc vive, oculus. Đây là loại vr hiện là tốt nhất, thuộc về các loại kính chuyên nghiệp, kinh nghiệm người dùng rất tốt, nhưng giá cũng rất đẹp, nhưng cũng cần một trận đấu với hơn 970 đồ họa (mạnh mẽ Các tính toán dựa trên hỗ trợ máy tính để bàn ) và 20.000 won. Khi trải qua một số trò chơi có thể chơi được, nó sẽ bị ràng buộc bởi các cáp dữ liệu. VR bên PC có thể được sử dụng rộng rãi trong các sân chơi và tương tự trong tương lai. Trò chơi chơi VR như vậy rất tuyệt, nhưng xem hiệu ứng video tương tự như VR và VR điện thoại di động tất cả trong một.

VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg

Related Products