4D chuyển động theater
- Aug 04, 2016 -

Cinema 4D chuyển động-rạp chiếu phim 3D là có liên quan, dựa trên các rạp chiếu phim 3D, với các đối tượng xung quanh một loạt các hiệu ứng đặc biệt và chuyên nghiệp năng động phủ. Hiệu ứng môi trường thường đề cập đến sét mô phỏng/tuyết/mưa mô phỏng tương tự mô phỏng/mô phỏng/khói/bong bóng thả nóng rung động mô phỏng/máy bay/phun/giọt/phun/chân quét / từ ainsliaea fragrans Champ/eryin/lộng gió, một trong nhiều người. Phát triển một hình thức duy nhất của hành động, đây là nhà hát thành phố 4 d rất phổ biến. 4D là sản phẩm của nhà hát, phim ảnh và hiệu ứng đặc biệt. Ngoài âm thanh nổi ảo ảnh, chương trình cũng có thể mô phỏng sét, khói, tuyết, mùi hương và các hiện tượng tự nhiên, mùa thu của đối tượng ghế có thể sản xuất, độ rung, gió, nước phun, quét các chuyển động chân. Các hiệu ứng đặc biệt kết hợp với hình ảnh lập thể và lô, trên kinh nghiệm thị giác và thể chất để mang lại giải trí mới cho khán giả, một nhập vai, thú vị.

Related Products